กระเบื้องยาง ดีไหม มี ข้อดี ข้อเสีย เทียบกับพื้นชนิดอื่นแตกต่างอย่างไรบ้าง

กระเบื้องยาง ดีไหม มี ข้อดี ข้อเสีย เทียบกับพื้นชนิดอื่นแตกต่างอย่างไรบ้าง